Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výruby

Správne konanie 

Podľa §82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Obec Zalužice upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu:

Obec Zalužice
Obecný úrad 
Zalužice 207
072 34 Zalužice

alebo elektronicky na adresu: podatelna@zaluzice.sk v lehote určenej správnym orgánom. Lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola informácia o konkrétnom začatom konaní zverejnená.


 
Výrub drevín
Číslo konaniaDátum začatia konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
OcÚ-40/201925.3.2019Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín na katastralnom územi obce Zalužice, parcelné číslo 935, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria. Počet kusov drevín: 3ks Smrek obyčajný, Dôvod výrubu: Narušenie stability stavby RD na parc. č. 935 a oplotenia susednej nehnuteľnosti.25.3.20195 dní
OcÚ-162/201820.11.2018Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks dreviny druh jedľa, ktoré sú na parcele pozemku KN-C č.754/3, k.ú. Zalužice. Ako dôvod žiadateľ uvádza: Tieto dreviny je potrebné vyrúbať z dôvodu realizácie stavebných prác - realizácie kanalizačnej prípojky a nakoľko má koreňový systém rozšírený, tak po podkopávke hrozí spadnutie stromu. Druha drevina ohrozuje majetok suseda, kde mu poškodzuje základ a strechu domu.20.11.20185 dní
OcÚ-86/20182.5.2018Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks dreviny druh smrek a 2 ks dreviny druh vŕba, ktorá je na parcele pozemku KN-C č.889. Dôvod: Predmetné dreviny ohrozujú susedov rodinný dom (svojou veľkosťou a výškou), sú staré, o čom svedčia suché konáre a smreky zasahujú do el. vedenia, čím ho časom môžu poškodiť.3.5.20185 dní
OcÚ-23/201812.2.2018Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks dreviny druh Jedľa strieborná, ktoré sú na parcele pozemku KN-C č.747/812.2.20185 dní
OcÚ-170/201731.10.2017Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druh smrek, ktorý je na parcele pozemku KN-C č.42431.10.20175 dní
OcÚ-117/20177.8.2017Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks smrekov, ktoré sú na parcele pozemku KN-C č.8497.8.20175 ní
OcÚ-95/201719.6.2017Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2ks druh smrek obyčajný, 6ks dreviny druh slivka, 2 ks dreviny druh čerešňa, 1ks dreviny druh tuja a 1ks dreviny druh orech, ktoré sú na parcele pozemku KN-C č.792 3.7.20175 dní
OcÚ-86/20179.6.2017Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, druh smrek, ktorý je na parcele pozemku KN-C č.14112.6.20175 dní
OcÚ-72/20172.5.2017Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druh jedľa, ktorá je na parcele pozemku KN-C č.94922.5.20175 dní

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka