Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výberové konanie na obsadenie pozície mzdový účtovník Vytlačiť
 

Obec ZalužiceObec Zalužice v súlade s ust. §6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Obecnom úrade v Zalužiciach na pozíciu mzdový účtovník/referent.

 

 

 

 

 

 

Názov pracovného miesta: mzdový účtovník/referent

Výkon práce: Obecný úrad v Zalužiciach

Charakteristika pracovného miesta:

 • samostatné a komplexné vedenie podvojného účtovníctva obecného úradu, agenda miezd
 • spracovanie uzávierky, finančných výkazov a daňových priznaní
 • zabezpečovanie dodržiavania účtovných termínov

Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok 1,0

Kvalifikačné predpoklady: Úplne stredné odborné vzdelanie – ekonomického smeru, účtovníctvo alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania

Kritéria a požiadavky:

 • ovládanie podvojného účtovníctva – so zameraním na verejnú správu
 • účtovníctvo v rozpočtových a príspevkových organizáciách
 • znalosť účtovných a daňových zákonov
 • zákon o majetku obcí a obecnom zriadení
 • zákon o finančnej kontrole
 • zákon o účtovníctve
 • zákon 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Prax: v oblasti účtovníctva personálnej agendy – min. 3 roky. Výhodou je znalosť ekonomiky a účtovníctva rozpočtových organizácií.

Osobné predpoklady: bezúhonnosť, dôveryhodnosť, zodpovednosť, samostatnosť a rozhodnosť, zmysel pre presnosť, poriadok a dôslednosť, pozitívny prístup k riešeniu problémov, ochota pracovať so zvýšeným nasadením

Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • štruktúrovaný životopis
 • úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • kópia dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov
 • výpis z registra trestov – originál nie starší ako 3 mesiace
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:

Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania poštou alebo osobne na Obecný úrad v Zalužiciach 270, 072 34 Zalužice najneskôr do 15.11.2019 do 12:00 hod. s označením „Výberové konanie – Mzdový účtovník – neotvárať!

Uchádzač o pracovnú pozíciu – mzdový účtovník/ referent po splnení podmienok podania žiadosti a povinných dokladov k nej bude pozvaný na pohovor.

Dátum možného nástupu: 01.01.2020

Obec si vyhradzuje právo nevybrať si žiadneho z uchádzačov.

 

Kontakt: Mgr. Gabriel Viňanský
Telefón: 056/6886531
e-mail.: zaluzice@minet.sk 


 
 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka