Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rozhodnutie zo zisťovacieho konaniaVytlačiť
 

Okresný úrad MIchalovceOkresný úrad M i c h a l o v c e , Odbor starostlivosti o životné prostredie (OU
Michalovce)
,

ktorý je podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a podľa § 3 písm. k) v spojení s 53 ods. 1 písm. c), § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon EIA) príslušným orgánom štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie, na základe oznámenia o strategickom dokumente

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Klokočov“,

ktoré predložil obstarávateľ Obec
Klokočov, obecný úrad 54, 072 31 Vinné, IČO: 00325309

v y d á v a

po ukončení zisťovacieho konania podľa § 7 ods. 5, 6 „zákona EIA“ toto rozhodnutie:
strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Klokočov“

s a      n e b u d e     p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
 

Viac informácií nájdete v priloženom dokumente.


 
 

dnes je: 26.8.2019

meniny má: Samuel

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka