Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Elektronická úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Rozhodnutie o povolení časti vodnej stavy: Kanalizácia obce ZalužiceVytlačiť
 

Obec ZalužiceZverejňujeme rozhodnutie o povolení časti vodnej stavy: Kanalizácia obce Zalužice. 

Rozhodnutie - Kanalizácia - Obec Zalužice Rozhodnutie - Kanalizácia - Obec Zalužice.pdf Rozhodnutie - Kanalizácia - Obec Zalužice.pdf (1.7 MB)
Rozhodnutie - Kanalizácia - VVS Rozhodnutie - Kanalizácia - VVS.pdf Rozhodnutie - Kanalizácia - VVS.pdf (1.7 MB)

 
 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a o zvolaní ústneho konania a miestneho šetrenia - Kanalizácia obce ZalužiceVytlačiť
 

KolaudáciaOznamujeme informáciu o začatí kolaudačného konania a o zvolaní ústneho konania a miestneho šetrenia - Kanalizácia obce Zalužice.

Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa uskutoční 25.10.2018 (štvrtok) o 9:00 hod. so stretnutím na Obecnom úrade v Zalužiciach a s pokračovaním na mieste stavby.

Viac informácií nájdete v priloženom dokumente.

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a o zvolaní ústneho konania a miestneho šetrenia - Kanalizácia obce Zalužice Oznámenie o začatí kolaudačného konania a o zvolaní ústenoh kon.pdf Oznámenie o začatí kolaudačného konania a o zvolaní ústenoh kon.pdf (1.8 MB)

 
 

Územné rozhodnutie - Optická trasa 0275KO Zalužice - 0118KO SobranceVytlačiť
 

Optický kábelTýmto zverejňujeme územné rozhodnutie o rozhodnutí umiestnenia stavby Optická trasa 0275KO Zalužice - 0118KO Sobrance pre spoločnosť Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, ktorého zastupuje M-TEL s.r.o., Južná triea 74, 040 01 Košice

Pripájame dokument s bližšími informáciami.

Územné rozhodnutie - Optická trasa 0275KO Zalužice - 0118KO Sobrance Orange - Územné rozhodnutie.pdf Orange - Územné rozhodnutie.pdf (12.3 MB)

 
 

Zasadnutie komisie kultúry, športu a mládežeVytlačiť
 

Zasadnutie komisie kultúry, športu a mládežeV pondelok ráno (17.9.) krátko pred začiatkom jednotlivých stretnutí v rámci projektu: "Skrášlime si svoj nový obecný úrad?" zasadala komisia kultúry, športu a mládeže. Hlavným bodom stretnutia bol práve pripravovaný projekt TU Košice a Stredoeurópskej univerzity v Budapešti a najbližšie plánované podujatia do konca mesiaca október. 


 
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018Vytlačiť
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 203/2018 boli vyhlásené voľby do orgánov samosprávy obcí na deň 10. november 2018

 

V článku pripájame aj informáciu pre voliča o práve voliť a práve byť volený.

 

Podľa ustanovenia §171 ods. 9 a §176 ods. 8 zákona č.180/2014 Z. z, o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a dopĺnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec Zalužice zverejňuje:
počet obyvateľov - 1175 obyvateľov,
počet volebných obvodov v počte 1,
počet volebných okrskov v počte 2,
počet poslancov obecného zastupiteľstva v počte 7

Volebný okrsok č.1 sa bude nachádzať v kultúrnom dome v Zalužiciach, Zalužice 207
Volebný okrsok č.2 sa bude nachádzať v komunitnom centre v Zalužiciach, Zalužice 66

Emailová adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: podatelna@zaluzice.sk

Zapisovateľkou miestnej volebnej komisie je p. Ing. Anna Vasiľová. Kontaktný údaj na zapisovateľku miestnej volebnej komisie je - info@zaluzice.sk

Informácie o spracovaní osobných údajov Informácie o spracovaní osobných údajov.pdf Informácie o spracovaní osobných údajov.pdf (960.3 kB)
Zoznam kandidujúcich na post starostu obce Zalužice Zoznam zaregistrovaných kandidátov - starosta.pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov - starosta.pdf (350.8 kB)
Zoznam kandidujúcich poslancov do obecného zastupiteľstva Zoznam zaregistrovaných kandidátov - poslanci.pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov - poslanci.pdf (491.4 kB)
Zapisovateľka miestnej volebnej komisie Zapisovateľka miestnej volebnej komisie.pdf Zapisovateľka miestnej volebnej komisie.pdf (293.4 kB)
Informácia pre voliča - právo voliť a právo byť volený informácia pre voliča právo voliť a právo byť volený SJ.pdf informácia pre voliča právo voliť a právo byť volený SJ.pdf (208.9 kB)

 
 

Zasadnutie komisie kultúry, športu a mládežeVytlačiť
 

Zasadnutie komisie kultúry, športu a mládežeVo štvrtok (7.6.) o 7:00 hod. sa v kancelárií starostu obce uskutočnilo zasadnutie komisie kultúry, športu a mládeže.


 
 

Verejné zhromaždeniaVytlačiť
 

Verejné zhromaždenieV pondelok (14.5.) o 18:00 hod v kultúrnom dome v časti Malé Zalužice.

V stredu (16.5.) o 18:00 v komunitnom centre v časti Veľké Zalužice. 

Občania sa mali možnosť spýtať starostu a poslancov obecného zastupiteľstva na akékoľvek otázky týkajúce sa obce a jej činnosti.

Verejné zhromaždenieVerejné zhromaždenieVerejné zhromaždenie


 
 

Oznam o prebiehajúcich prácach GKÚ v teréneVytlačiť
 

GKUOznamujeme občanom, že v mesiacoch máj až august 2018 prebehne v našej obci miestne prešetrovanie objektov ZBGIS terennými pracovníkmi.

 

Oznam o prebiehajúcich prácach GKÚ v teréne Oznam o prebiehajúcich prácach GKÚ v teréne.pdf Oznam o prebiehajúcich prácach GKÚ v teréne.pdf (576.2 kB)

 
 

Zasadnutie komísie pre kultúru, šport a mládež a komisie pre životné prostredie a výstavbuVytlačiť
 

Zasadnutie komísie pre kultúru, šport a mládežV pondelok 9.4. o 7:15 sa uskutočnilo zasadnutie komisie kultúry, športu a mládeže, ktorej predsedá p. Anna Belasová a v rovnaký deň o 16:00 hod. sa uskutočnilo zasadnutie komisie pre životné prostredie a výstavbu, ktorej predsedá Ing. Rastislav Vojna.

 

Zasadnutie komísie pre kultúru, šport a mládežZasadnutie komísie pre kultúru, šport a mládežZasadnutie komísie pre kultúru, šport a mládežZasadnutie komísie pre kultúru, šport a mládežZasadnutie komísie pre kultúru, šport a mládežZasadnutie komísie pre kultúru, šport a mládež

 

Zasadnutie komísie pre výstavbu a životné prostredieZasadnutie komísie pre výstavbu a životné prostredieZasadnutie komísie pre výstavbu a životné prostredie


 
 

Oznámenie o vykonávaní vonkajšej inšpekcie VTL plynovodovVytlačiť
 

PlynovodV mesiaci apríl až jún budú pracovníci spoločnosti Corrocont Group vykonávať vonkajšiu inšpekciu VTL plynovodov správe a vlastníctve PDS v úseku Šamudovce - Sobrance.

Pripájame dokument o tomto ozname.

Oznámenie o vykonávaní vonkajšej inšpekcie VTL plynovodov Oznámenie o vykonávaní verejnej inšpekcie VTL plynovodov.pdf Oznámenie o vykonávaní verejnej inšpekcie VTL plynovodov.pdf (465.3 kB)

 
 

Strategický dokument - Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja - zmenaVytlačiť
 

KSK logoInformujeme verejnosť o zmene strategického dokumentu. Bližšie informácie o tom kedy je možné do strategického dokumentu nahliadnuť, robiť si z neho odpis, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie nájdete v priloženom dokumente.

 

 

Strategický dokument - Regionálny integrovaná územná stratégia Stratégický dokument - Regionálny integrovaná územná stratégia .pdf Stratégický dokument - Regionálny integrovaná územná stratégia .pdf (1.2 MB)

 
 

Diaľnica D1 Pozdišovce - Št. hranica SR/UA Vytlačiť
 

ministerstvo-zivotnehoprostredia-sr.jpgInformujeme verejnosť o doručení oznámenia o zámere navrhovanej činnosti - Diaľnica D1 Pozdišovce - Št. hranica SR/UA.

Informáciu o jeho zverejnení nájdete na webovom sídle MŽP SR na adrese:

enviroportal.sk/sk/eia/detail/dialnica-d1-pozdisovce-st-hranica-sr-ua

Pripájame dokument - Dialnica D1 Pozdišovce - Št. hranica SR/UA - Rozsah hodnotenia

Dialnica D1 Pozdišovce - Št. hranica SR_UA - Rozsah hodnotenia Dialnica D1 Pozdišovce - Št. hranica SR_UA - Rozsah hodnotenia.pdf Dialnica D1 Pozdišovce - Št. hranica SR_UA - Rozsah hodnotenia.pdf (2.5 MB)

 
 

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020Vytlačiť
 

KSK logoZverejňujeme dokument - Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020 Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-20.pdf Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-20.pdf (2.3 MB)

 
 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

24. zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

OZV pondelok 15.10. sa uskutočnilo v poradí už 24. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré zároveň bolo posledným zasadnutím v tomto volebnom období. Zasadnutie sa po prvý krát uskutočnilo v priestoroch zrekonštruovaného nového obecného úradu.

Keďže stretnutie bolo posledným zasadnutím, starosta sa rozhodol udeliť poslancom za ich prácu pamätné plakety.

Pozvánka s jednotlivými bodmi zasadnutia sa nachádza v sekcií Povinné zverejňovanie -> Zasadnutia a uznesenia OZ, prípadne na tomto linku - Zasadnutie OZ 15.10.2018

 


 
 

23. zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

23. zasadnutie obecného zastupiteľstvaV pondelok 27.8.2018 o 15:30 hod. sa uskutočnilo už 23. zasadnutie obecného zastupiteľstva.

O 15:00 hod. sa zišli poslanci obecného zastupiteľstva spoločne so starostom obce pri budove nového obecného úradu na kontrolnom dni.

Pozvánku na toto zasadnutie nájdete v sekcií "Zasadnutia a uznesenia OZ", resp. v priloženom dokumente.

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo Pozvánka - 27.08.2018.pdf Pozvánka - 27.08.2018.pdf (81.7 kB)

 
 

Zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

21. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce ZalužiceV pondelok (14.5.) o 16:00 hod. sa uskutočníilo 21. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Zalužice.

Pozvánka na toto zasadnutie nájdete v sekcií - Zasadnutia a uznesenia OZ


 
 

20. zasadnutie obecného zastupiteľstva Vytlačiť
 

Obecné zastupiteľstvo V pondelok (26.2.) o 15:30 hod. sa uskutočnilo 20. zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Uznesenia, dochádzku poslancov a pozvánku nájdete aj v sekcií Zasadnutia a uznesenia OZ

 

 

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo

Pozvánka na 20. zasadnutie obecného zastupiteľstva Pozvánka - 26.2.2018.pdf Pozvánka - 26.2.2018.pdf (287.3 kB)

 
 

Zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

Zasadnutie OZ ZalužicePráve sa začalo posledné zasadnutie obecného zastupiteľstva v tomto kalendárnom roku.

Prikladáme pozvánku na toto zastupiteľstvo.

Pozvánka na OZ Zalužice Pozvánka - 27.11.2017.pdf Pozvánka - 27.11.2017.pdf (80.8 kB)

 
 

Verejné vyhlášky

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávaniaVytlačiť
 

Orange logoOptická trasa 0275KO Zalužice - 0118KO Sobrance

Ústne pojednávanie bude 10.7.2018 o 9:00 hod. na Mestskom úrade v Michalovciach

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania Oznamenie o zacati konania  - Orange Slovensko, a.s..pdf Oznamenie o zacati konania - Orange Slovensko, a.s..pdf (2.2 MB)

 
 

dnes je: 14.11.2018

meniny má: Irma

webygroup
ÚvodÚvodná stránka