Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačivá a dokumenty na stiahnutie

Podateľňa, informácie

Správne poplatky
 Správne poplatky.pdf (38.9 kB) (38.9 kB)

 
Povinne zverejňované informácie v zmysle zákona č. 211:2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 Povinne zverejňované informácie v zmysle zákona č. 211:2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám  a o zmene a doplnení niektorých zákonov ..pdf (59 kB) (59 kB)

 
Pripomienky a pozmeňovacie návrhy k všeobecne záväznému nariadeniu o
 Pripomienky a pozmeňovacie návrhy k všeobecne záväznému nariadeniu o .pdf (28.1 kB) (28.1 kB)

 
Záznam z telefonicky podanej sťažnosti, z podanej sťažnosti formou e-mailovej správy
 Záznam z telefonicky podanej sťažnosti, z podanej sťažnosti formou e-mailovej správy.pdf (38.7 kB) (38.7 kB)

 
Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona NR SR č.211:2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
 Žiadosť  o poskytnutie informácie podľa zákona NR SR č.211:2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.pdf (34.3 kB) (34.3 kB)

 

Evidencia obyvateľov

Návrh na zrušenie trvalého pobytu
 Návrh na zrušenie trvalého pobytu.pdf (56 kB) (56 kB)

 
Doklady potrebné pri prihlásení na trvalý pobyt
 Pri evidencii obyvateľstva.pdf (29.4 kB) (29.4 kB)

 
Sadzobník správnych poplatkov
 Správne poplatky.pdf (19.5 kB) (19.5 kB)

 
Žiadosť o vydanie voličského / hlasovacieho preukazu na voľby / referendum
 Žiadosť o vydanie voličského-hlasovacieho preukazu.pdf (29.6 kB) (29.6 kB)

 

Stavebná agenda

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia
 Žiadosť o stavebné povolenie.rtf (111.9 kB) (111.9 kB)    Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia .pdf (66.1 kB) (66.1 kB)

 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia .pdf (55.2 kB) (55.2 kB)

 
Návrh na vydanie územného rozhodnutia
 Návrh na vydanie územného rozhodnutia.pdf (66 kB) (66 kB)

 
Ohlásenie drobnej stavby
 Ohlásenie drobnej stavby.pdf (57 kB) (57 kB)

 
Ohlásenie stavebných úprav
 Ohlásenie stavebných úprav.pdf (57.7 kB) (57.7 kB)

 
Správne poplatky
 Správne poplatky.pdf (94.6 kB) (94.6 kB)

 
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby
 Žiadosť o dodatočné povolenie stavby .pdf (64.3 kB) (64.3 kB)

 
Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia
 Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia.pdf (103.6 kB) (103.6 kB)

 
Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
 Žiadosť o povolenie odstránenia stavby.pdf (61.9 kB) (61.9 kB)

 
Žiadosť o povolenie zmeny pred jej dokončením
 Žiadosť o povolenie zmeny pred jej dokončením.pdf (56.6 kB) (56.6 kB)

 
Žiadosť o pridelenie súpisného čísla stavbe
 Žiadosť o pridelenie súpisného čísla stavbe.pdf (42.7 kB) (42.7 kB)

 
Žiadosť o stavebné povolenie
 Žiadosť o stavebné povolenie.pdf (66 kB) (66 kB)

 
Žiadosť o zmenu v užívaní stavby
 Žiadosť o zmenu v užívaní stavby.pdf (53.4 kB) (53.4 kB)

 
Ohlásenie stavebných úprav - Manuál pre vyplnenie a predloženie žiadosti
 manuál osú.pdf (43 kB) (43 kB)

 
Ohlásenie drobnej stavby - Manuál pre vyplnenie a predloženie žiadosti
 manuál ods.pdf (47.1 kB) (47.1 kB)

 

Matričná agenda

Oznámenie po rozvode o prijatí skoršieho priezviska
 Oznámenie po rozvode o prijatí skoršieho priezviska.pdf (41.9 kB) (41.9 kB)

 
Pri uzatvorení manželstva
 Pri uzatvorení manželstva.pdf (35.8 kB) (35.8 kB)

 
Pri narodení dieťaťa
 Narodenie dieťaťa.pdf (57.2 kB) (57.2 kB)

 
Pri úmrtí občana
 Pri úmrtí občana.pdf (27.5 kB) (27.5 kB)

 
Správne poplatky
 Správne poplatky.pdf (84.7 kB) (84.7 kB)

 
Oznámenie po rozvode o prijatí skoršieho priezviska
 Oznámenie po rozvode o prijatí skoršieho priezviska.pdf (41.1 kB) (41.1 kB)

 
Pri späťvzatí priezviska po rozvode manželstva
 Pri späťvzatí priezviska po rozvode manželstva.pdf (30.1 kB) (30.1 kB)

 

Životné prostredie

Manuál pre vyplnenie a predloženie žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa
 Manuál pre vyplnenie a predloženie žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa.pdf (56.9 kB) (56.9 kB)

 
Správne poplatky
 Správne poplatky.pdf (51.8 kB) (51.8 kB)

 
Žiadosť o udelenie súhlasu na povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 Žiadosť o udelenie súhlasu na povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia.pdf (49.3 kB) (49.3 kB)

 
49.34kB
0%

Žiadosť o udelenie súhlasu na užívanie malého zroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky
 Žiadosť o udelenie súhlasu na užívanie malého zroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky.pdf (40.1 kB) (40.1 kB)

 
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.pdf (50.5 kB) (50.5 kB)

 

dnes je: 21.8.2017

meniny má: Jana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka