Obec Zalužice

Snímka obrazovky 2016-01-14 o 8.29.06 0

Oznámenie o odbornej prehliadke a odbornej skúške

Oznamujeme občanom, že v termíne od 26.05.2016 sa bude v obci vykonávať odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia distribučnej siete NN, vonkajšie elektrické rozvody NN a domové elektrické prípojky NN odberateľov. Viac informácií...

DSC09239 0

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

V pondelok 16.mája 2016 o 15.00. hod sa uskutočnilo 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Zalužice. Pozvánku s vytýčeným programom si môžete pozrieť v priloženom dokumente Pozvánka – 16.5.2016 Uznesenie z tohto zasadnutia si môžete...

logo-mzpsr 0

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 – 2020

Týmto zverejňujeme oznámenie o strategickom dokumente: PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA KOŠICKÉHO KRAJA NA ROKY 2016 – 2020 Oznámenie o strategickom dokumente – PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁ Bližšie informácie: Webová stránka informujúca o strategickom dokumente – http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/pogram-odpadoveho-hospodarstva-kosickeho-kraja-na-roky-2016-2020 Účel...

DSC06818 0

Návrh nového VZN

V tomto článku si môžete prezrieť návrh nového VZN, ktoré sa nachádza v priloženom dokumente: Návrh VZN č.4  2016 – o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Zalužice

spp 0

Oznámenie o prerušení dodávky zemného plynu

Oznamujeme občanom, že dňa 09.05.2016 v čase od 8.00. do 16.00. hod. bude v celej obci Zalužice prerušená dodávka zemného plynu. Viac o odstavení zemného plynu sa môžete dozvedieť v priloženom dokumente: Prerušenie dodávky zemného...